HAVU & Vattenfall yhteistyö 2023

Vattenfall & HAVU vastuullinen yhteistyö jatkuu.

 

HAVU ja Vattenfall aloittivat yhteistyönsä jo vuonna 2022. Molemmat osapuolet ovat päättäneet yhteistyön jatkumisesta vuodelle 2023.

 

Elektroninen urheilu, eli e-urheilu on täysin riippuvainen sähköstä. Yhteistyön tavoitteena täten onkin tuoda esiin fossiilivapaan energian mahdollisuuksia ja niiden tuomaa vaikutusta pelaamisen vastuullisuuteen. Yhteistyössä keskitytään havainnollistamaan fossilivapaan sähkön konkreettisia positiivisia vaikutuksia.

 

HAVU ja Vattenfall haluavat yhteistyöllään kannustaa koko Suomen peliyhteisöä tarkastelemaan omaa energian kulutustaan ja auttaa tekemään aidosti vaikuttavia päätöksiä ympäristömme kannalta. Pelaajien tavoittaminen, ja heille vastuullisen viestin vieminen on yhteistyön tärkein tavoite.

 

"Vattenfall on Suomen vastuullisin sähköyhtiö, ja HAVU pyrkii olemaan Suomen vastuullisin esports-organisaatio. Olemme mielestäni onnistuneet yhteistyössä jo tähän mennessä loistavasti, mutta perustamme yhteistyön pitkäjänteiseen ja tehokkaaseen tekemiseen. Haluamme luoda positiivisen vaikutuksen e-urheilun kenttään, joka aidosti näkyy."
- Lasse Salminen, HAVUn toimitusjohtaja

 

"Näemme e-urheilun suosion kasvavan entisestään ja haluamme olla mukana kehittämässä toimintaa. Linkki sähköön on erittäin ilmeinen, ja uskomme vahvasti panostusten kääntyvän myös meidän hyödyksi kuluttajien vastuullisten valintojen kautta. Havun kanssa on ollut hyvä tekemisen meininki. Brändinä se on osoittautunut meille erittäin sopivaksi kunnianhimoisten tavoitteiden ja jo tehtyjen kampanjoiden kautta. Tänä vuonna yhteistyö on entistäkin näkyvämpää."
- Santeri Määttänen, Vattenfall, Head of New Sales team

 

Vaihda fossiilivapaaseen sähköön Vattenfallin sivuilla:  https://www.vattenfall.fi/havu

Search